การตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ชื่อเจ้าของค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาที่ดิน เลขพัสดุที่ดิน ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน LandsMaps ที่กรมที่ดินพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องเดินทางไปค้นที่สำนักงานที่ดินเหมือนในอดีต

แอพพลิเคชัน LandsMaps เป็นวิธีใหม่ในการค้นหาที่ดิน เช็คชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ และ ตรวจโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดินจะเปลี่ยนประสบการณ์การค้นหาที่ดินและคุณสามารถดูรูปภาพของที่ดินได้ เมื่อก่อนจะต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อดูแปลงที่ดินหรือโฉนดที่ดิน แต่ด้วยแอพพลิเคชันนี้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงการตรวจสอบโฉนดได้ ชื่อเจ้าของที่ดิน ค้นหาที่ดิน โฉนดที่ดิน ค้นหาที่ดิน ได้ทุกที่ ทุกเวลา และง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ถ้ามีโฉนดที่ดินแต่หาไม่เจอ หรือหากอยากจะซื้อ-ขายที่ดิน แต่มีเพียงแค่รูปถ่ายจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นเป็นโฉนดจริงหรือโฉนดปลอม แล้วใครคือเจ้าของโฉนดที่ดินนี้ มีอยู่จริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบโฉนด ชื่อเจ้าของ ด้วยตัวเองง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วทำให้เกิดการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชันที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 วิธีการเช็คโฉนดที่ดิน

มีวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ เช่น

 1. ดูที่เอกสารโฉนดที่ดินฉบับจริง ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อเจ้าของ ขนาดของทรัพย์สิน หมายเลขโฉนดที่ดิน และวันที่จดทะเบียน
 2. ตรวจสอบข้อมูลกับสำนักทะเบียนที่ดินหรือสำนักงานที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่น สำนักงานเหล่านี้จะมีทะเบียนโฉนดที่ดินทุกแปลงในพื้นที่และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดินได้
 3. ใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลโฉนดที่ดิน ฐานข้อมูลออนไลน์ของโฉนดที่ดิน จึงจะตรวจสอบได้ว่าเป็นโฉนดจริงหรือไม่ ค้นหาข้อมูลโฉนดที่ดินในเว็บไซต์ของรัฐ หรือเว็บไซต์ขององค์กรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน เว็บไซต์เหล่านี้อาจมีฐานข้อมูลโฉนดที่ดิน ที่คุณสามารถค้นหาโดยใช้เลขที่โฉนดที่ดินหรือชื่อเจ้าของที่ดิน
 4. จ้างทนายความมืออาชีพเพื่อช่วยคุณตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดิน
 5. ตรวจสอบกับเพื่อนบ้านและคนอื่น ๆ ที่อาจมีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นปัญหาเพื่อดูว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่สามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดินได้หรือไม่

ตรวจสอบโฉนด ทำได้อย่างไร

ในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของออนไลน์โดยทั่วไป คุณจะต้องไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกที่ดินในประเทศหรือภูมิภาคของคุณในบางกรณี คุณอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลโฉนดที่ดินผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ

ในการตรวจสอบโฉนดออนไลน์ โดยทั่วไปคุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ที่อยู่ทรัพย์สินหรือหมายเลขโฉนดที่ดิน คุณอาจต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เมื่อคุณให้ข้อมูลที่จำเป็นแล้ว คุณควรจะสามารถดูโฉนดที่ดินออนไลน์ได้ทั้งบนหน้าจอหรือโดยการดาวน์โหลดเป็น PDF หรือไฟล์ดิจิทัลอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์และข้อมูลที่มี ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์และข้อมูลที่มีอยู่ คุณอาจสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมถึงขอบเขตของทรัพย์สินและข้อผูกมัดหรือข้อผูกมัดใดๆ ในทรัพย์สินนั้น ในการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดิน คุณสามารถลองใช้วิธีต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบต้นฉบับเอกสารโฉนดที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีข้อมูล เช่น ชื่อเจ้าของ ขนาดของทรัพย์สิน เลขที่โฉนดที่ดิน และวันที่จดทะเบียน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้อง
 2. ติดต่อสำนักทะเบียนที่ดินหรือสำนักงานที่ดินของท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดิน สำนักงานเหล่านี้จะมีบันทึกการจดทะเบียนโฉนดที่ดินทั้งหมดในพื้นที่ และสามารถยืนยันได้ว่าโฉนดที่ดินที่คุณมีนั้นเป็นของจริงหรือไม่
 3. ใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลโฉนดที่ดิน ประเทศไทยมีฐานข้อมูลออนไลน์ของโฉนดที่ดิน ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยเลขที่โฉนดที่ดินหรือชื่อเจ้าของ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโฉนดที่ดินได้
 4. จ้างทนายความ เพื่อช่วยคุณตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดิน ตรวจสอบกับเพื่อนบ้านและบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นปัญหาเพื่อดูว่าพวกเขามีข้อมูลใด ๆ ที่สามารถช่วยยืนยันความถูกต้องของโฉนดที่ดินได้หรือไม่

 ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับค้นหาที่ดิน เลขระวาง

ในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ หรือค้นหาที่ดิน เลขระวาง หน้าโฉนดที่ดิน ผู้จะดูที่ดินตัวเองต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3 อย่างดังนี้

 • จังหวัดที่แปลงที่ดินตั้งอยู่
 • อำเภอที่แปลงที่ดินตั้งอยู่
 • เลขที่โฉนดของแปลงที่ดินดังกล่าว

ระบบตรวจสอบที่ดิน ได้ง่าย ๆ

การตรวจสอบที่ดินในยุคปัจจุบันนี้ คุณสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของได้ว่า มันตั้งอยู่ตรงไหนในส่วนที่คุณต้องการค้นหา ซึ่งทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมที่ดิน ได้เปิดให้ใช้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS) ผ่านเว็บไซต์ dolwms.dol.go.th

ตอนนี้มีการอัพเดตตรวจสอบโฉนดออนไลน์ ข้อมูลรูปไปประมาณ 34 ล้านแปลงแล้ว ทำให้เราสามารถตรวจสอบที่ดินเบื้องต้นได้ทันทีว่า จุดนี้อยู่ตรงไหน ทั้งยังสามารถกำหนดเส้นทางการเดินทาง จากที่ตั้งที่ดิน ไปยังสถานที่ที่ต้องการ หรือจะเลือกชมภาพระแวกใกล้เคียง ผ่านระบบ Street View ก็ทำได้เช่นเดียวกัน

การใช้งาน เว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dolwms.dol.go.th
 • เลือกจังหวัด – อำเภอ – กรอกเลขที่โฉนดที่ดิน แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”
 • ระบบจะแสดงรายละเอียดตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ออนไลน์แปลงที่ดินที่ค้นพบในหน้าต่างค้นหาและมาร์คที่ตั้งแปลงที่ดินบนแผนที่ด้วยแถบสีส้ม
 • การแสดงผลในมุมมอง Street View (ภาพเสมือนจริงของที่ดินแปลงนั้น ๆ) ให้คลิกเลือกเมนู “สตรีทวิว” ระบบจะแสดงภาพมุมมอง Street View ของที่ดินแปลงนั้น ๆ ในหน้าต่างค้นหา โดยสามารถขยายภาพ มุมมอง Street View ให้มีขนาดภาพที่กว้างจากเดิมได้โดยเลื่อนตัวชี้ Mouse

ตรวจสอบโฉนด ชื่อเจ้าของ ผ่านแอพพลิเคชัน LandsMaps

อีกหนึ่งทางเลือก สำหรับใครที่มีความต้องการจะตรวจสอบโฉนด หรือเช็คโฉนดที่ดิน ยังมีแอพพลิเคชันที่มีชื่อว่า LandsMaps พร้อมให้ใช้งานเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเช่นกัน โดยนวัตกรรมตัวนี้ มีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ตรวจสอบที่ดินนี้ว่าใครเป็นเจ้าของ เช็คโฉนดที่ดิน เลขระวาง ชมพื้นที่รอบ ๆ ได้ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน

โดยการเช็คโฉนดที่ดินออนไลน์ผ่าน LandsMap สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android พร้อมให้คุณเข้าไปตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของเบื้องต้น หรืออยากเช็คโฉนดที่ดินได้ทุกเมื่อ ใครถนัดใช้งานหรือชื่นชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามต้องการ

 ขั้นตอนการค้นหาที่ดิน ด้วยแอพพลิเคชัน LandsMaps

 • เมื่อทำการติดตั้ง LandsMaps แล้ว ให้ลงทะเบียนผ่านอีเมลล์
 • จากนั้นก็เข้าสู่ระบบและระบุข้อมูลตรวจสอบโฉนดให้ครบถ้วน
 • จากนั้นระบบก็จะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ของ Google Map ให้เห็นภาพถ่ายทางอากาศพร้อมกับข้อมูลรายละเอียดของที่ดิน
 • ถ้าหากอยากทราบการเดินทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินขอพื้นที่ที่แปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ ก็เรียกดูเส้นทางได้
 • อีกทั้งยังสามารถดูบรรยากาศที่ดินโดยรอบได้ถึง 360 องศาและสามารถบันทึกผลการค้นหาไว้ดูภายหลังได้ด้วย